Optika a přesná mechanikaMuzeum


FilmKontakt

    

       Firma OPTAX ,  zabývající  se  převážně přesnou mechanikou  a optikou byla založena  v   roce  1989.  Jádro firmy,  dříve  „sdružení  OPTAX“   bylo  složeno   z kolektivu spolupracovníku Tesly Elstroj, kde se tento tým specializoval na vývoj a prototypovou     výrobu      litografických    zařízení  používaných   při      výrobě integrovaných obvodů.   Vzhledem k   tomu,  že  se  jedná  o  expoziční   zařízení  s     několikanásobnou  expozicí  na  křemíkový  substrát, byly vyžadovány od kolektivu  znalosti    jak v   oblasti  optiky,   tak  v  oblasti  přesné    mechaniky    a polohovacích zařízeních.  O  kvalitě  kolektivu svědčí,     že  fotolitografické   stanice   pracují   se   submikrónovými    přesnostmi  dodnes   v    požadovaných přesnostech.   
               
       Znalosti   z výše   uvedených vývojů    jednotlivých  zařízení   byly     posléze zúročeny   při konstrukci přesných polohovacích    zařízení, které jsou    schopny pracovat s  reprodukovanou přesností zlomků  vlnových délek světla. ( Řízení polohy interferometrem ). Poptávkou trhu o finální výrobky a to nejen o  vývoj   a konstrukci  ale i  o výrobu vedl  k postupnému  nákupu  kompletního strojního zázemí,
a to nejen pro výrobu přesné mechaniky a optiky, ale i pro další, postupně vznikající sekce firmy které jsou představovány na jednotlivých stránkách. 
               
                                                                                                                                                                                                                  ZPĚT